Şeyh Nazım Kıbrısi

Hz. Mehdi (As)'ın İsmi

 

Hz. Mehdi (As)'In İsmi

Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın isminin Peygamberimiz (sav)'in ismine,
Hz. Mehdi (as)'ın babasının adının da Peygamberimiz (sav)'in babasının adına uygun olacağı belirtilmiştir.

Ebu Davud ile Tirmizi'nin İbni Mesut (ra)'dan nakil ettiklerine göre, Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: "Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır..." (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.159-160)

Ebu Hureyre (ra)'dan rivayete göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beyt'imden İSMİ İSMİME UYGUN OLAN BİR ZAT (Hz. Mehdi (as)) gelinceye kadar Allah o günü muhakkak uzatır." (Ahmed b. Hanbel "Müsned" inde tahric etmiştir.)

Abdullah b. Ömer (ra)'dan rivayete göre; Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Benim Ehl-i Beyt'imden ismi, ismime uygun olan bir zat (Hz. Mehdi (as)) bütün Araplar üzerine hakimiyet kuruncuya kadar dünya (yok olup) gitmez."(Sünen-i Tırmizi Tercemesi, Hadis No: 2331)

Görüldüğü gibi hadislerde özellikle dikkat çekilen, bu isimlerin birbirlerine "uygun" düşecek olmasıdır. Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as) için "ADI ADIMA UYGUN DÜŞER" demektedir, "AYNISIDIR" dememektedir. Aynı şekilde "BABASININ ADI DA BENİM BABAMIN ADINA UYGUN DÜŞER" demektedir. Burada bir işaret, bir sır vardır. Ahmet Muhammed Mehdi ismi, Allah'ın ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi (as)'a verdiği isimdir. Yani Hz. Mehdi(as)’ın ismi doğumundan "Ahmet Muhammed Mehdi" olmayacaktır.

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SOY İSMİ ADNAN’DIR

HzAçıklama: http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Peygamber(sav)’in şeceresi yirmi birinci kuşaktan dedesi olan Adnan ile başlamaktadır. Bu sebeple HzAçıklama: http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Peygamber(sav)’in soyunun mensup olduğu kavime de Adnaniler denilmektedir.
Peygamber Efendimiz(sav) de Adnanidir. Bütün İslami kaynaklarda kesinliği kabul edilen soy şeceresinde Peygamberimiz (s.a.v)’in ilk bilinen soy ismi Adnan’dır. Bu demek oluyor.  Babasına da soy ismi Adnan olduğu için o şekilde hitap edilecekti.  Hadiste geçen “adı adıma uygun, babasının adı da babamın adına uygun” denktir” sözünde kastedilen gerçek de böylece anlaşılmaktadır.  

ADNAN OKTAR:Dolayısıyla Mehdi’nin isminin ”Adnan” olduğunu anlıyoruz çünkü soy ismi, yani bir insanı mesela en sonunda bilinen kişi kimse onun soyu odur. Oradan gelir onun soyu. Peygamber Efendimizin bilinen, yani şecere olarak bilinen ilk başlangıçtaki dedesinin ismi Adnan’dır. Dolayısıyla bütün o kavmin hepsi Ben-i Adnan’dır, Adnanilerdir. Peygamber Efendimiz, Adnanidir. Babasının ismini sorduğumuzda Peygamber Efendimizin, hitap edildiğinde ”Muhterem Adnan” deriz babasına, oğluna ”Muhterem Adnan” deriz, soyadıyla hitap ediliyor çünkü biliyorsunuz, Peygamberimize de şimdi olsaydı, ”Muhterem Adnan” diyecektik. Oğlu da olsa yine aynı şekilde, babası da olsa yine aynı şekilde ”Muhterem Adnan” diyecektik. Dolayısıyla diyor ki; “Adı adıma uygun, babasının adı da babamın adına uygun” denktir, aynıdır. Nasıl olabilir bu? Ancak soy ismi ile olur ki soy ismi de asıl hitap ismidir. Bunu Hz. Ali söylüyor, “Mehdi olan Mustafa Adnan Peygamber” diyor Peygamberimize (s.a.v.). Dolayısıyla; Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa tarzındaki izahların doğru olmadığını görüyoruz. (18 Ocak 2010)

ADNAN OKTAR: Ahir zamanda soyadlarıyla hitap yeni başladı. Yani eskiden falanca oğlu falanca derlerdi. Ama şimdi mesela Başbakan’a Sayın Erdoğan diyoruz. Hanımına Bayan Erdoğan diyoruz. Oğluna da yine Erdoğan diyoruz. Başbakan’ın oğlu Sayın Erdoğan diyoruz, inşaAllah. Bunun olacağını bilmesi de ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’in, yani isimlerin bu şekilde kullanılacağını Ahir zamanda bilmesi de bir mucizedir, inşaAllah.

HZ. ALİ(RA), PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ADININ ADNAN OLDUĞUNU BİLDİRMEKTEDİR

 Hz. Ali(ra)’nın bizzat yazdığı Kaside-i Ercüze isimli kasidesinde Peygamberimiz (sav)'e, 
"Hadi olan Mustafa Adnan Peygamberi" diye hitap etmektedir. Bu da Peygamber Efendimiz (sav)’in isminin Adnan olduğunun bir başka delilidir.

Bundan dolayı iki isim sahibi oldum
Bir de künye ki daha önce hiç duymadım
“Ebâ Türab” künyesini bana vermişti
Hâdî olan Mustafa (asm) Adnan peygamberi   (KASİDE‐İ ERCÛZE, İmam Ali, İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ, s.18)

ADNAN OKTAR:Hz. Ali (r.a.)’nin o devirde kendi eliyle yazdığı esere bakabilirler. Orada “Mustafa Adnan Peygamber (s.a.v.)” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e. Soyadı Adnan’dır Peygamberimiz (s.a.v.)’in. 

PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ADINI GİZLEMİŞTİR

Peygamberimiz(sav) Allah'ın kendisine bildirdiği özel bir bilgi ile Hz. Mehdi (a.s.)'ın adını biliyordu. Hz. Ali (r.a.), ondan, Hz. Mehdi (a.s.)’ın adını kendisine söylemesini istemiştir.  Ancak Peygamberimiz (s.a.v.), Allah'ın takdir ettiği vakit gelene kadar Hz. Mehdi (a.s.)’ın adının gizli kalacağını söylemiş ve açıklanmaması için Hz. Ali'den söz almıştır.

Cabir, Ebu Cafer’den naklediyor, “Ömer, iman edenlerin Prensine (Hz. Ali’ye) Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi: Ya İbn Ebu Talib (Hz. Ali) bana Mehdi’yi anlat. Adı nedir?” İman edenlerin Prensi (Hz. Ali) dedi ki: “Benim sevgili ve yakın dostum (Peygamberimiz (s.a.v.)) dedi ki, YÜCE ALLAH ONU ORTAYA ÇIKARANA KADAR ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ADINI KİMSEYE SÖYLEMEMEM İÇİN BENDEN SÖZ ALDI. ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) ADI, YÜCE ALLAH’IN ELÇİSİNE EMANET ETTİĞİ BİLGİLERDEN BİRİDİR. (İkmal al Din) (Gaybet, Allame Muhammed Bakır El-Meclisi, Ansariyan Yayınları, İran, 2007)

2011-09-28 06:42:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top